BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ÚJBUDAI SZAKISKOLA
Budapest Közoktatásáért Díjjal Kitüntetett Intézmény
KIP Országos Hálózat minősített iskolája

Nyílt nap

Az iskolába érkezéskor regisztrálni kellett a részvevőknek és megkapták az iskolára vonatkozó szórólapot, amin a választható szakmák is szerepeltek. A csoportok vezetése előtt az általános, mindenkit érintő tudnivalókat mondtuk el, és a felmerült kérdésekre is válaszoltunk. Szakmaválasztás előtti előkészítő osztály során tartandó pályaorientációs óráknak és a szakmai alapozó óráknak nagyon örültek a szülők és a kísérő pedagógusok is.
A nyílt napon a leendő diákok az iskola tanműhelyeibe tekinthettek be, ahol a felkészült szakoktatók ismertették a szakma főbb tudnivalóit, a gyakorlatra jellemző sajátságokat, miközben a tanulók végezték a gyakorlati feladatot. Erre a két napra a külső tanműhelyek is beköltöztek, sok szemléltető anyaggal, eszközzel pl.: gyalupad, heggesztőtrafó, stb. A szakoktatók és a segítő tanulók minden szakma esetén felkínálták a próba lehetőségét is. Egyes tanműhelyekben kis meglepetéssel is várták a látogatókat pl.: frissen sült pogácsa, 1 szál virág.
A látogatás végére szerveztünk egy kisebb foglalkoztató programot, amin mindenkit szeretettel vártunk és az ott elkészített munkát haza is vihették. A látogatás végeztével volt, aki azt mondta, hogy eddig tudta a gyermeke, hogy mi szeretne lenni, de most elbizonytalanodott, mert sok szakmához kedvet kapott.
Látogatóink közül sokan kíváncsiak voltak KIP-es tanórára is, őket egyszerre több helyszínen is tudtuk fogadni. A módszer újdonságnak számít, ezért nagy kíváncsisággal vettek részt az órán. Összeségében nagyon tetszett a vendégeknek, hogy minden tanuló ki tudja venni a részét a munkában, senki nem unatkozik az órán, differenciáltan sajátítható el a tananyag. Volt olyan pedagógus, aki a látogatókat is bevonta a tanóra menetébe, ráhangoló feladaton keresztül, aminek nagy sikere volt.