BUDAPESTI KOMPLEX SZC ÚJBUDAI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Budapest Közoktatásáért Díjjal Kitüntetett Intézmény
KIP Országos Hálózat minősített iskola

Küldetés teljesítve!

Túlzás nélkül jelenthetjük ki, hogy az intézményünk fennállásának legkülönlegesebb 3 hónapján vagyunk túl. Olyan időszakon, amely digitális keretek közé szorította a működésünket, amelyet igazi kihívásként éltünk meg valamennyien: a diákok, a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítő munkatársak és az iskola vezetése is.
A távolságtartás mellett virtuálisan közel kerültünk egymáshoz, változatos módon tartottuk a kapcsolatot a tanulókkal, több csatornán juttattuk el számukra az ismereteket. Élénk munka folyt a a tanulócsoportokban, mindenki figyelte a Krétát és a leveleit, Zoom órákon vettek részt a diákjaink, a közösségi tér zárt csoportjában is ment az információáramlás, valamint virtuális tantermekben folyt az oktatás.
Sokan új oldalukról mutatkoztak be: a tanulóink és a munkatársaink is. Az álláspontunk egységes volt: megoldjuk, kihozzuk a jót ebből a helyzetből is!
Köszönjük a tanulóink türelmét, szorgalmát! Sokan a saját feladatukon túl a társaikat is segítették, a közösség online életét is szervezték.
Hálásan köszönjük a szülők, gondviselők támogatását, aktív közreműködését, partneri hozzáállását!
Büszkék vagyunk a nevelőtestületünkre és a pedagógiai munkát segítő munkatársainkra is! Bebizonyították, hogy fegyelmezettek, kötelességtudók és megújulásra készek! A munkaközösség-vezetők fogták össze a kisebb pedagógus közösségeket, akik élénk tapaszatlatcserét folytattak egymással. A gyógypedagógiai asszisztenseink a szaktanárok irányítása mellett a tanulók egyéni mentorálását végezték. Köszönjük az ő kitartásukat is!

Az iskolavezetés nevében:
Palánczné Németh Zsuzsánna
igazgató

Budapest, 2020. június 16.