BUDAPESTI KOMPLEX SZC ÚJBUDAI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Budapest Közoktatásáért Díjjal Kitüntetett Intézmény
KIP Országos Hálózat minősített iskola

Kedves jelentkező Tanulók!
Tisztelt Szülők!

Az iskolaváltás mind a tanulók, mind szüleik számára egy izgalmas, feszült időszak. Az alábbiakban szeretnénk néhány, a beiskolázással kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésre választ adni:

 • A beiskolázásnak is szabályai vannak, melyet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről szabályoz. Eszerint: 2021. április 30-ig kell a középfokú iskoláknak értesítenie a családokat, valamint az általános iskolákat a felvételről.
 • Ha a most nyolcadik osztályos tanuló sajátos nevelési igényű (SNI) státuszú, akkor nincs akadálya, hogy megkezdje tanulmányait a 9. Előkészítő évfolyamon, a felvétele szinte 100%-os lesz.
 • Amennyiben BTMN besorolású, a törvény adta lehetőségek nem engedélyezik, hogy felvegyük, ebben az esetben egy olyan iskolát kell választania a családnak, ahol többségi oktatás folyik.
  (Ide kapcsolódóan felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogyha a tanuló komoly tanulási nehézségei a többségi iskolában is fennállnak, minél előbb, lehetőség szerint 16 éves korig jussanak el a helyileg illetékes szakértői bizottsághoz, aki módosíthat a tanuló státuszán.)
 • Iskolánk – ahogy minden speciális tantervű szakiskola – csakis a szakértői bizottság javaslatára (iskolakijelölés) oktathatja a tanulót. Ennek beszerzése megtörténhet a szülő által, de a felvétel után iskolánk is felveszi a kapcsolatot az illetékes szakértői bizottságokkal.
 • Mindannyiunk érdeke, hogy minden tanuló a neki legjobb körülmények között tanuljon. Iskolánk felvesz autizmus diagnózissal is tanulókat, de külön autista csoportunk nincs, autizmus szakos gyógypedagógusunk sincs, iskolánk célja a a tanulásban akadályozott tanulók szakképzése.
  Mindenképpen kérnénk:
  Csak abban az esetben válasszák iskolánkat, ha a fiatal képes beilleszkedni egy, a megszokottnál nagyobb létszámú csoportba, ha képes önállóan közlekedni, tájékozódni egy nagy épületen belül, ha nem zavarja a nagy tér, zaj, a több száz diáktárs.
 • Akik szakmai képzésre jelentkeztek – mert már megvan a 9. Előkészítő évfolyamuk vagy másodszakmások lesznek – behívjuk orvosi alkalmassági vizsgálatra, sőt bizonyos szakmák esetén – főleg a szakács – felvételi elbeszélgetést is tartunk. Erre a nagyfokú túljelentkezés miatt van szükség, ennek pontos időpontjáról külön tájékoztatni fogjuk az érintett tanulókat. Az iskolának engedélyezett keretszámai vannak, adott, hogy egy-egy szakmából legfeljebb hány tanulót fogadhat, így dupla osztályok indítására nincs mód.
 • Iskolánk az enyhén értelmi fogyatékos kerettanterv szerint működik.
  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok
  Specialitás a normál szakképzéshez képest:
  – Átlagosan 13 (max. 16) fős osztálylétszámok
  – Közismereti órák a kerettanterv szerint, melyet főleg gyógypedagógusok tanítanak. (Emiatt sem szívesen adunk tantárgyi felmentést, hiszen szakembereink differenciáltan, egyéni módszerekkel igyekeznek alkalmazkodni a tanulók speciális igényeihez)
  – A szakmai képzés a többségi iskolákhoz képest
 • Sajnos, amíg a járványhelyzet fennáll, nem tudjuk bemutatni az iskolánkat. A hangulatról, a diákságról nézzék meg a weblapunkon található galériát, videó-összeállításokat!

Kitartást, türelmet, jó egészséget kívánunk!