BUDAPESTI KOMPLEX SZC ÚJBUDAI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Budapest Közoktatásáért Díjjal Kitüntetett Intézmény
KIP Országos Hálózat minősített iskola

Igazgatói köszöntő

Kedves Tanulók, Tisztelt Szülők, Kedves Kollégáim!

Nagy örömmel köszöntök mindenkit iskolánk új igazgatójaként!

1995 óta dolgozom a gyógypedagógiai szakképzésben, 2002-től igazgatóhelyettesként. Az elmúlt majdnem 28 év alatt nagy gyakorlatra tettem szert mind a gyógypedagógiai oktató-nevelő, mind a vezetői feladatok terén, izgalmas, kihívásokkal teli és megtiszteltető megbízás a BKSZC Újbudai Szakiskola és Szakképző Iskola igazgatói munkaköre.

Igazgatóhelyettesként, szorosan együttműködve eddigi igazgatómmal nagyon sok vezetői feladatot sajátítottam el, szeretném ezt teljesebbé tenni azzal, hogy átveszem az intézmény egészének irányítását, megőrizve az elődömtől tanult értékeket, kiegészítve innovációs tervekkel, megújító intézkedésekkel. Igyekszem elődöm tanításai szerint szeretettel, megbecsüléssel tovább vinni az iskola hagyományait, folytatni a több évtizedes gyógypedagógiai szakképzést.

Szeretném a döntéseimet a tanulók felé szeretettel, de következetesen, kollégáim felé lojálisan meghozni. Iskolám tantestületének hatalmas szellemi értéke van, megmutatták ezt minden projektmunkában és azonnali segítségemre voltak akkor is, ha bármilyen megoldandó feladat elé kellett állnunk. Iskolánk gyógypedagógusai nyitottak az új módszerek bevezetésére, szakoktatóink büszkék szakmai tudásukra.

A kamaszkorú SNI tanulók oktatása, nevelése a feladatom, értük, velük, a mosolyukért, sikereikért dolgozom már több, mint negyedszázada.

Dolgozzunk együtt, örömmel, szeretettel és vidáman!

Bodó Beáta